E-Star - Jogi nyilatkozat
Jogi nyilatkozat

Tisztelt Felhasználó! Kérjük, figyelmesen olvassa végig az alábbi tájékoztatót.

Általános felhasználási feltételek

Az E-Star Alternatív Nyrt. teljes körű tájékoztatására törekszik, így minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a www.e-star.hu weboldalon pontos és teljes körű információk, adatok kerüljenek feltüntetésre és álljanak a Felhasználók rendelkezésére. Mindazonáltal felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy a feltüntetett adatok, információk, linkek és tartalmak:

• csupán tájékoztató jellegűek;
• felhasználása a felhasználó felelőssége;
• sem közvetett, sem közvetlen módon nem képeznek felhívást az E-Star Alternatív Nyrt. részvényeinek megvásárlására;
• esetlegesen előforduló pontatlanságáért vagy nem teljes körűségéért az E-Star Alternatív Nyrt. nem vállal felelősséget.

Az E-Star Alternatív Nyrt. kifejezetten fenntartja annak jogát, hogy weboldalán változtatásokat és javításokat hajtson végre.

Az E-Star Alternatív Nyrt. kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét továbbá arra, hogy a weboldalon található tartalmak szerzői jogi és védjegy oltalom alatt állnak, ezért a weboldal tartalmak bármilyen formában, így különösen a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő használata kizárólag az E-Star Alternatív Nyrt. írásos engedélyével lehetséges. Az E-Star Alternatív Nyrt. fenntartja magának a jogot, hogy szerzői jogi, illetve védjegyoltalma megsértése esetén igényét érvényesítse és a szükséges jogi lépéseket megtegye. Az E-Star Alternatív Nyrt. minden, a tudomására jutott jogsértés esetén érvényesíti igényét.

Az E-Star Alternatív Nyrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldala, az arról elérhető más weboldalak használatából, vagy annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az E-Star Alternatív Nyrt. kijelenti, hogy minden, a weboldalhoz kapcsolódó tevékenysége összhangban van a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.