E-Star - Adatkezelés
Adatkezelés

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy az E-Star Alternatív Nyrt. weboldalához kapcsolódó esetleges adatkezelés, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

Az E-Start Alternatív Nyrt. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül - nem továbbítja.

Minden olyan esetben, ha az esetlegesen szolgáltatott adatokat az E-Star Alternatív Nyrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A www.e-star.hu weboldal használatával a felhasználó teljes egészében elfogadja a fenti feltételeket.